Stortingsklinikken har driftsavtale med Helse Sør-Øst HRF og har derfor de samme prisene på sine tjenester som på offentlige øyeklinikker og sykehus. Barn under 16 år betaler ingen egenandeler.


Rettigheter til Frikort opparbeides automatisk og gjelder som i offentlige klinikker. Egenandelen er for tiden på 351,- kroner og den betales med bankkort (bank axept) i vår betalingsautomat. Egenandelen betales for hver enkelt time uansett om det er kontroll, undersøkelse eller operasjon.  Utenom egenandeler kan det tilkomme noe utgifter til medgått materiell. Dette må betales selv om man har frikort.

Ved kontant betaling bes det om å ta med nøyaktig beløp.

Priser

øyelege
Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre Lagre